LA NUEBA FUZIÓN ANDALUZA

Etta zemana no zô traigo neguna rebindiqazión zoziá, qexa, o enunzia, etta zemana, amigo lettó, qiero qompartí qontigo media ora e pâ i e relâ, e rimmo, armonía, melodía i ¿porqé no dizillo?, e qurtura populá e banguardia, en lo qe podíamô mentá qomo La Nueba Fuzión Andaluza, grupô muziqalê yenô e mozedá i freqqura, eza freqqura qe ze tién quando no interbienen grandê tratô e xurdó, quando uno z’arrexunta qon lô amigô a xazé múziqa pó puro plazé i pa zaqarze unô leuritô pa gattô oziozô.

Er término e fuzión andaluza me paeze mâ azertao qer de flamenqo fuzión, porque’r flamenqo ettá menô prezente qen ette úrtimo. Qomenzaré qon mi gran amigo, er qantautó zebiyano Marcos Peñalosa i zu grupo Los Canijos Sin Fronteras,  q’arrebuxan er pó qon er rigi, er rô zinfónoqo andalú e tintê trianerô, yuna marqá influenzia e Mike Oldfield, qon regutto flamenqo, qomo ar memmo Marcos le gutta efinirze, to etto muziqando una poezía iretta, zinzera, i dun fuerte qontenío e denunzia zoziá q’eqqribe ette poeta andalú qontenporáneo.

Ette zengudo grupo qe zô prezento mô yega edde Málaga, Maktub (ar. Ettino), arrebuxan prenziparmente’r blû qon er rô yer zonío Filaerfia, yen argunâ qanzionê, qon er rigi tamié, qon una bô mu aflamenqá yuna gran qaliá e lô viento dun zazzo yuna tronpeta.

Ara le toqa la bê a La banda del Tigre, freqqa banda e Puebla der Río q’arrebuxa’r rigi qon el eqqá, er fanqi yer pô, qon un matî flamenqo der qantaó mu persona, xalean lô qonziertô qomo poqô, i yan toqao’n Italia yen bariô zitiô e nuettra xeografía. Qonparten baxitta qon lô Canijos Sin Fronteras.

I por úrtimo zô prezento a lô marbeyíê Delola, qienê ze mueben entre’r flamenqo fuzión yen la nueba fuzión andaluza. Mô requerdan ar Bicho, pero qon mâ qomponente flamenqo i menô yâ qétte. Qomo lô trê anteriorê qon una gran qaliá muziqá i boqá.

Tô qantan en andalú, qon naturaliá i zin qonplexô, lo qe zería dezeable’n otrô grupô andaluzê.

Gueno, eppero qe difruteî tanto dette artíqulo qomo yo eqqribiéndolo, i zi lô qereî zigí, amâ den youtube lô podeî enqontrá’n myspace.

Xuanxo Ashraf Bardibia Garçelya

Cónsul de Poetas del Mundo en Andalucía

Vocal de la Junta Directiva de la ZEA

(Sociedad para el Estudio del ‘Andalú’)

No me he podido aguantar. He encontrado este artículo en un periódico digital de Alhaurín de la Torre y aquí está.

Ya sé que se escapa de lo que normalmente trato aquí, pero… qué c… La música es música, y si es de Andalucía, no hay más que hablar.

Aquí tienes los ejemplo de los que te habla el amigo Xuanxo.

Marcos Peñalosa y CSF – Trianero en el exilio

Maktub – Así me siento

La Banda del Tigre – El vampiro + Los bichos salvajes del bosque

Y al final, la guinda.

Delola – Tan solo por esta noche

Y como dice el cronista, lo mejor es que…

Todos cantan en andaluz, con naturalidad y sin complejos, lo que sería deseable en otros grupos andaluces.